[kompas martin web page]
Vitajte na stránkach Súkromného CVČ Martin. SCVČ je otvorené denne 14:00 - 19:00, soboty a nedele podža dohody

Pravidelná záujmová činnos (ponuka krúžkov)
- krúžková v školskom roku


Tu si stiahnite Žiados o prijatie do záujmového útvaru na školský rok.

(c) 2007-2009 Kompas Martin (design Viktor Čech: www.podstromami.com)